תאונות עבודה

תאונות עבודה מוגדרת בחוק המוסד לביטוח לאומי.

לפי הגדרה זו, חייבים להתמלא שני תנאים כדי שהתאונה הנגרמת לעובד (שכיר, אבל גם עצמאי) תוכר כתאונת עבודה. ראשית, התאונה חייבת להתרחש תוך כדי העבודה, ושנית היא חייבת להתרחש עקב העבודה.

תאונות עבודה- תביעה מול ביטוח לאומי ומול המעסיק

תאונת עבודה מוגדרת בחוק המוסד לביטוח לאומי. לפי הגדרה זו, חייבים להתמלא שני תנאים כדי שתאונה הנגרמת לעובד (שכיר, אבל גם עצמאי) תוכר כתאונת עבודה. ראשית, התאונה חייבת להתרחש תוך כדי העבודה, ושנית היא חייבת להתרחש עקב העבודה.

כאשר עובד עובר תאונת עבודה פתוחים בפניו מספר מסלולים להגשת תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה.

 

הגשת תביעה בפני המוסד לביטוח לאומי - הפיצוי הראשוני שיכול להינתן מהביטוח הלאומי הוא דמי פגיעה כדי לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו בגין כך. במסגרת תביעה זו אין כל חשיבות לסוגיית האשם בתאונה. מדובר בתשלום על הפסד של עד 90 ימי עבודה לאחר התאונה. הפיצוי ישולם על בסיס של 75% משכרו של העובד. ניתן להגיש תביעה זו תוך שנה אחת ממועד קרות התאונה. .

 

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ניתן להגיש רק לאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה ועד 48 חודשים מיום התאונה.

העובד יזומן לוועדה רפואית שתקבע אם יש לו נכות זמנית, קבועה או זמנית וקבועה (כלומר, יקבעו לו אחוזי נכות זמניים לתקופה מסוימת, ולאחר מכן אחוזי נכות קבועים). במידה שתיקבע לעובד נכות קבועה בשיעור של פחות מ-20% ישולם לו מענק נכות, שהינו סכום חד פעמי. במידה שסכום הפיצוי יעלה על 20%, תשולם לו קצבה חודשית קבועה.

הגשת תביעה כנגד המעסיק - זאת במידה ותאונת העבודה אירעה עקב התרשלותו של המעסיק. להבדיל מהתביעה בפני המוסד לביטוח לאומי, אזי כמו בכל תביעת נזיקין, לסוגיית האשם בתאונה בהחלט ישנה חשיבות במסגרת תביעה זו, הואיל ועל העובד להוכיח כי התאונה אכן אירעה עקב התרשלות המעסיק ועל כן הוא אחראי לנזקים שנגרמו לעובד בגינה.

 

במידה והמעסיק מבוטח בפוליסת ביטוח מסוג חבות מעבידים, כל שיהיה נדרש ממנו במידה והוכח כי התרשל, הוא לשלם את סכום ההשתתפות העצמית החלה עליו לחברת הביטוח שלו, ותו לא, בעוד שחברת הביטוח היא שתשלם את מלוא הפיצוי לעובד. ניתן להגיש תביעה זו תוך 7 שנים ממועד קרות התאונה ולאחר תקופה זאת חלה התיישנות.

 

הגשת תביעה במסגרת פוליסת תאונות אישיות - עובדים רבים מבוטחים באופן פרטי במסגרת פוליסות תאונות אישיות, פוליסות נכות ופוליסות אובדן כושר עבודה, וכן פוליסות קבוצתיות מטעם מקום עבודתם.

 

לפיכך, כאשר נפגע עובד במהלך עבודתו, הוא זכאי על פי רוב להגיש תביעה גם מכח הפוליסות הפרטיות, בנוסף לתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי ו/או כנגד המעסיק. ניתן להגיש תביעה זו תוך 3 שנים ממועד קרות התאונה.

 

©מורן אברהמי יום טוב - משרד עו"ד ונוטריון