top of page

רשלנות במהלך ניתוח וניתוחים כירורגיים

עודכן: 8 ביוני 2021

משמעותו של ניתוח רפואי הוא ביצוע פעולות כירורגיות ותיקונים, אך גם ביצוע אבחון מדוייק, בקרה ופיקוח נכונים במהלך הניתוח ובזמן ההתאוששות ממנו.

בתביעות בהן הטענה לרשלנות במהלך הניתוח, יש לעבור באופן קפדני על מלוא המסמכים הרפואיים והבדיקות שבוצעו טרם הניתוח ולאחריו.

כמו כן, יש לוודא כי אכן בוצעו מלוא הרישומים והאם הוסברו למטופל הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בניתוח וזאת בהתאם לחוק זכויות החולה.

בעניין מתן ההסברים יש חשיבות באם מדובר בניתוח דחוף או ניתוח אלקטיבי.

זכותו הבסיסית של כל חולה לקבל הסבר מפורט וממצה בנוגע לטיב הפעולות הרפואיות המבוצעות בגופו.

קיימת חובה על הרופא להסביר למטופל בשפה ברורה ובשפתו, את מכלול הסיבוכים העלולים להיגרם כתוצאה מביצוע הניתוח וכן להציג בפניו את החלופות הטיפוליות הקיימות מעבר לניתוח עצמו.

על הרופא להחתים את המטופל על טופס הסכמה ולוודא שהבין את האמור בו.

יש חובה לתעד כי הרופא ביצע בדיקות מקדימות טרם הניתוח שכן לעיתים רבות אי ביצוע אותן בדיקות הן אלו שיובילו לכישלון הניתוח או לסיבוכים אשר יכולים להוות בסיס תביעה לפיצויים.

בתי המשפט פוסקים פיצויים בגין "פגיעה באוטונומיה" אך ורק על סמך היעדר מתן הסברים מספיקים, גם אם לא היתה רשלנות במהלך או לאחר הניתוח.

עו"ד ונוטריון מורן אברהמי יום טוב בעלת ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית, עובדת עם מיטב המומחים הרפואיים אשר מעניקים ייעוץ וחוות דעת רפואיות המשמשות בסיס איתן להליך המשפטי.

אם הינך סבור/ה כי נגרם לך נזק בעקבות רשלנות רפואית או שניתן לך טיפול שאינו מתאים, אני ממליצה לך לפנות מיידית אל משרדי, לקבלת ייעוץ משפטי ובדיקת היתכנות הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page