top of page

מוות מתאונה

עודכן: 8 ביוני 2021

פוליסת ביטוח מוות מתאונה מאפשרת לך לרכוש הגנה ביטוחית בהתאם לשיקוליך ויכולתיך. במקרה זה, סכום הביטוח יועבר למוטביך, כפי שנרשמו בפוליסת הביטוח.

על מנת שהמוטב יהיה זכאי לתגמולי ביטוח יש להוכיח כי מותו של המבוטח נגרם כתוצאה מתאונה.

לא אחת נוהגות חברות הביטוח לדחות את דרישות התשלום של המוטבים בטענה כי מותו של המבוטח לא נגרם מ"תאונה" כהגדרתה בפוליסה.

על מנת להוכיח כי המוות אירע כתוצאה מתאונה יש צורך בחוות דעת רפואית אשר תוגש במסגרת תביעה לבית המשפט.

בתביעות ביטוח תקופת ההתיישנות מוגבלת ל-3 שנים ויש לשים לכך לב. אם פנית אל חברת הביטוח בדרישה לשלם תגמולם אין בזה כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מירוץ ההתיישנות. לכן במקרה של דחיה מומלץ לטפל בנושא מיידית ולא להסתכן שתקופת ההתיישנות הקצרה תחלוף.

תביעות ביטוח הינן מסובכות ומורכבות, עו"ד ונוטריון מורן אברהמי יום טוב בעלת ניסיון רב בתביעות ביטוחי בריאות ותסייע לך במימוש זכויותיך מול חברת הביטוח. לפרטים נוספים

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page