top of page

ביטוח תלמידים

עודכן: 8 ביוני 2021

כל תלמיד במדינת ישראל, מגן חובה ועד לסיום לימודיו בגיל 18, מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. הביטוח תקף לגבי כל אירוע תאונתי אשר בה מעורב התלמיד במשך כל שעות היממה. גם בזמן חופשה ו/או שבת וחג.

ביטוח תאונות אישיות מזכה בפיצוי בשלוש אפשרויות:

  1. נכות צמיתה - נכות צמיתה תפקודית בשיעור שלא יפחת מ-5% נכות. במקרה זה מעניקה הפוליסה סך שנגזר מכ-376,000 שקל עבור כל אחוז נכות.

  2. נכות זמנית - נדרשת תקופת היעדרות רציפה של 21 יום לפחות מלווה באישור כי התלמיד נעדר בפועל מלימודים ואישור מחלה מרופא מומחה בתחום. במידה ותנאי זה מתקיים מפצה הפוליסה בסך של 94 שקל לכל יום כאשר ליום אשפוז משולם סכום של פי 1.5 מיום היעדרות רגיל. קיימת "השתתפות עצמית" של 5 ימים ראשונים כלומר, על 21 ימים הפוליסה תפצה בגין 16 ימים .

  3. הוצאות רפואיות - הפוליסה מעניקה פיצוי בגין 10% משווי כל הוצאה ובלבד שההוצאה קשורה לתאונה ולא מומנה על ידי כל גורם אחר.

ניתן להגיש תביעה עד להגיע התלמיד לגיל 21 שנים (3 שנים מגיל 18).


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page