top of page

אובדן כושר עבודה

עודכן: 8 ביוני 2021

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן על העובד המבוטח במקרה שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי או מלא כתוצאה מתאונה או מחלה. ההגדרה "לאובדן כושר עבודה" משתנה מביטוח לביטוח.

חברות הביטוח השונות מציעות פוליסות מסוגים שונים הכוללות כיסויים ביטוחיים במקרה שבו אדם מאבד את כושר עבודתו מסיבות שונות. כל פוליסה כוללת תנאים שונים, הגדרות שונות וחריגים שונים.

חשוב לבחון תחילה את ההגדרה הביטוחית לאובדן כושר עבודה ומה היא כוללת בחובה:

  1. פוליסה המבטחת עיסוק ספציפי - המזכה בתגמולי ביטוח כאשר המבוטח איבד את כושר עבודתו לעבודה שבה עסק בשנים האחרונות.

  2. פוליסה לעיסוק סביר אחר - המזכה בתגמולי ביטוח כאשר מבוטח איבד את כושר עבודתו לעבודה סבירה אחרת, המתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. פוליסה מסוג זה הינה פחות טובה, שכן על המבוטח להוכיח כי לא רק שאינו יכול לעבוד בעבודה בה עבד בשנים שלפני פגיעתו, אלא גם שהוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה "סבירה" אחרת. הפסיקה דנה רבות בסוגיה מהו אותו "עיסוק סביר התואם את השכלתו הכשרתו וניסיונו"? ובכן, התשובה לכך משתנה ממקרה למקרה. לרוב חברות הביטוח יעשו מאמץ לטעון כי המבוטח מסוגל לעבוד ב"עבודה סבירה אחרת" וזאת על מנת שלא לשלם למבוטח את הכספים המגיעים לו. מכאן שישנה חשיבות לפנות לעו"ד המתמחה בדיני ביטוח על מנת שיוכיח כי המבוטח אינו מסוגל לעבוד בעבודה שאינההמתאימה להשכלתו, הכשרתו וניסיונו.

  3. פוליסה המזכה בתגמולי ביטוח כאשר המבוטח אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא. מדובר בהגדרה כללית ורחבה. ויש צורך לעמוד בנטל הוכחה גבוה על מנת להראות כי המבוטח אינו מסוגל לעבוד כלל.

בתביעות ביטוח תקופת ההתיישנות מוגבלת ל-3 שנים ויש לשים לכך לב. פנייה/תביעה אל חברת הביטוח בדרישה לשלם תגמולים אין בה בכדי לעצור את מירוץ ההתיישנות. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מירוץ ההתיישנות. לכן במקרה של דחייה מומלץ לטפל בנושא מיידית ולא להסתכן שתקופת ההתיישנות הקצרה תחלוף.

עו"ד ונוטריון מורן אברהמי יום טוב הינה בעלת ניסיון רב בתביעות אובדן כושר עבודה, וייצגה עד היום מאות לקוחות בתביעות מול חברות הביטוח השונות. לפרטים נוספים

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page