אישור מכירת דירה נוטריוני

אישור נוטריוני לרכישת דירה

במקרים של עסקה במקרקעין נדרש ייפוי כוח כללי מאומת בידי נוטריון
 

©מורן אברהמי יום טוב - משרד עו"ד ונוטריון