אישור מכירת דירה נוטריוני

אישור נוטריוני לרכישת דירה

במקרים של עסקה במקרקעין נדרש ייפוי כוח כללי מאומת בידי נוטריון