רשלנות רפואית

עו"ד מורן אברהמי יום טוב מתמחה למעלה מעשור בתביעות רשלנות רפואית
95% הצלחה

ליווי משפטי ורפואי אישי. שכר טרחה על בסיס הצלחה בלבד.